kjeldahl_azot_protein_tayini

Kjeldahl Yöntemi Nasıl Çalışır?

Kjeldahl yöntemi ile protein halinde bulunmayan amin, amid ve amonyum gibi azot içeren tüm bileşiklerde protein gibi belirlendiğinden bu yönteme Ham Protein Tayini denilir.

Kjeldahl yönteminin temel amacı gıdalardaki serbest azotun amonyum iyonuna çevrilmesidir.

Süreç 3 aşamada özetlenebilir;

- Azotlu bileşiklerin Sülfirik Asit ile yakılması ve azotlu bileşiklerin Amonyum Sülfat formuna dönüştürülmesi

- Amonyum Sülfat formundaki bileşiğin; Sodyum Hidroksit ile nötralize ve distile edilerek Amonyak formuna dönüştürülmesi

- Oluşan amonyağın Borik Asit üzerinde yoğuşturulması ve Normalitesi tanımlı asit titrantı ile titre edilerek miktarsal tayinin tamamlanması

Bu 3 adımı gerçekleştirebileceğiniz cihazlar: 

- Yakma Üniteleri kullanılarak; numuneye uygun hacimde ve teknikte; numunenin yakılması ( Buchi SpeedDigester Serisi )

- Nötralizasyon ve Distilasyon Üniteleri kullanılarak; distilasyon prosedürünün tamamlanması ( Buchi Distilasyon Sistemleri )

- Titrasyonun harici titrasyon ekipmanları veya Distilasyon cihazına entegre yapıdaki titratörler ile sonuca gidilmesi

Kjeldahl Azot Protein Tayini Nedir?

Kjeldahl yöntemi, azot / protein analizi için en yaygın kullanılan yöntemdir. 

Uygulama sırasında amonyum, aminler vb. azot içeren tüm bileşikler tespit edilmektedir.

Kjeldahl yöntemi ile gıda, hayvan yemleri, gübre, et ve et ürünleri, atık su, çöp ve çevre uygulamaları gibi pek çok farklı örnekte azot ve protein tayini yapılabilir.

Temsil ettiğimiz BUCHI laboratuvar cihazları, gıda ve yem endüstrisinin ihtiyaçlarını mümkün olan en iyi şekilde karşılamak için güvenilir, kullanışlı ve kullanımı kolay araçlar sağlar.

İlgili Ürünler ⟶
kjeldahl_distilasyon